Hoe slimme software bijdraagt aan uw succes? CIP Software helpt u deze etappe te winnen!

Veel organisaties krijgen te maken met digitalisering. Wij vinden voor u de optimale combinatie tussen bestaande softwaretools en maatwerk via onze CIP-producten. CIP Software is dé systeem integrator die u begeleidt op de digitale weg.

Vereenvoudig het beheer van uw voorraad of facturatieproces. Verbeter uw patiëntenlogistiek of verminder het aantal handelingen in uw orderproces. Wat het ook is, CIP Software kiest samen met u de juiste versnelling om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van uw klanten of om meer rendement te halen uit uw inspanningen.

Uw gewenste resultaat is ons uitgangspunt.
Bekijk hieronder hoe we werken:

In gesprek met uw team

Software is hét gereedschap om bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Welk gereedschap komt echter het beste van pas? Belangrijk hierin is om de creativiteit van uw collega’s in te zetten. Dat is dan ook stap 1.

We gaan in gesprek met de gebruikers. Zij voeren dagelijks alle werkzaamheden uit en kennen de ‘ins en outs’ van het productieproces. Elke atleet heeft een team nodig om tot de beste prestaties te komen en dat geldt ook hier.

Simple Device Management

We gaan samen aan de slag met eenvoudige stroomschema’s. Het proces dat u wilt digitaliseren of waarin u meer efficiency wilt bereiken, brengen we in beeld. Gaat het om meer processen, dan brengen we elk proces afzonderlijk in beeld. Op basis van de gesprekken met de gebruikers kruisen we aan waar het niet lekker loopt. Inzicht in de flow binnen uw organisatie is het doel van deze stap.

Botsende / samenwerkende software

CIP Sofware maakt in overleg met u een matrix waarbij we per proces aangeven welk softwareproduct u gebruikt. Zo krijgt u inzicht in de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en welke softwareproducten elkaar ‘kruisen’ in de processen. Deze stap is bedoeld om zaken in kaart te brengen. Treed in deze fase dus nog niet te veel in details. De matrix biedt een mooi overzicht. De ‘kruispunten’ zouden best wel eens de knelpunten kunnen zijn.

samenbrengen van resultaten

De resultaten uit de gesprekken en de matrix met de gebruikte software bieden inzicht in de knelpunten en de gewenste verbeterpunten. De gesprekken met uw team geven mogelijk al oplossingsrichtingen aan. Zo kan CIP Sofware aan de slag met een verbeterplan. Met software die perfect aansluit bij uw bedrijf. Die het proces niet frustreert, maar versnelt.

van knelpunt
naar verbeterpunt

We geven samen aan elk knelpunt een cijfer tussen de 0 en 10. Hoe groter de impact van een knelpunt op uw organisatie, hoe hoger het cijfer. De grootste knelpunten vragen het eerst om verbetering, ook op het gebied van software. We betrekken hierbij ook uw team. Samen aan de slag betekent vaak extra motivatie om de nieuwe werkwijze in te zetten.

verbeterpunten voorbereiden

CIP Software helpt u de knelpunten aan te pakken. Wat is wel en niet verstandig wanneer u processen aan elkaar wilt knopen? We brengen in beeld welke huidige software nog voldoet, waar nieuwe software of koppelingen nodig zijn en waar we maatwerk software gaan ontwikkelen. Wij verzorgen ook een planning en investeringsplan, waarbij we rekening houden met de voortgang van uw organisatie. Zo krijgt u software die u ondersteunt. Zonder hobbels en knooppunten. Eureka!

Interesse in onze software en automatiseringsoplossingen?
Neem snel contact op!

Wij springen op de fiets of in de auto voor een vrijblijvend gesprek.

Onze producten

Creativiteit voor efficiency … CIP Software helpt u groeien.

Als vooraanstaand sofware-ontwikkelaar helpen we u graag die berg op. In de juiste versnelling en met de juiste energie. We hebben al verschillende keren succesvol de top bereikt in de gewenste procesverbetering. Laat onze klanten u overtuigen.

CIP-Verslagen

Snel jaarrekeningen maken? Verminderen van handmatige handelingen ?
Maak gebruik van onze CIP-Jaarrekeningtool Kantan.
Kantan is Japans voor gemakkelijk, en dat wordt het zeker!

CIP-Voorraad

Uw voorraad niet langer bijhouden in Excel, maar via een multi-user omgeving? CIP Software realiseert het voor u. Ook functionaliteiten als borgen van kwaliteit, zijn gemakkelijk te integreren.

CIP-Zorg

Veel zorginstellingen hebben een veelvoud aan logistieke processen en registratiesystemen. Denk aan patiëntenvervoer, implantatenregistratie of een operatieplanning. CIP-Zorg brengt ordening en snelheid in uw (registratie)processen aan.

CIP-Processen

Uw bedrijfsprocessen verbeteren? Weten waar de knelpunten zitten en deze ook daadwerkelijk verbeteren, ondersteund door de juiste software? Met CIP Software bereikt u de volgende etappe.

CIP-OP Maat

Omdat CIP Software creativiteit inzet voor efficiency, ontwikkelen wij ook software op maat. Wij zien de uitdaging in het vertalen van de klantwens naar de optimale digitale omgeving.

Succesvol naar de volgende versnelling.
Welke organisaties gingen u voor?